Hukuk Servisi

Servisin Görevleri;

 1. Kurumun taraf olduğu davalara ilişkin dosya hazırlamak ve yazışma işlemlerini yürütmek.
 2. Adli ve idari merciler ile icra dairelerine verilecek dosyalarının hazırlanması ve ilgili mercilere iletilmesi işlemlerini yürütmek.
 3. Sözleşmeli avukatlara verilen dosyaların listesinin hazırlanması ve dosyanın bir örneğinin zimmet karşılığı teslim edilmesi işlemlerini yürütmek.
 4. Sözleşmeli avukatların verecekleri cevap, temyiz dilekçeleri, kararlar ve Yargıtay ilâmları ile duruşma zabıtlarının dosyasına konulması işlemlerini yürütmek.
 5. Avukatların talimatı üzerine icra işlemlerinin ve ara kararların gereklerinin yerine getirilmesi işlemlerini yürütmek.
 6. Kurum alacaklarının tahsili hakkında idari takip işlemlerinin yazışmalarının yapılarak dosyalarının hazırlanması, icra takibi açılması ile ilgili yazışmalar ile Kurumun taraf olduğu icra takiplerine ilişkin kayıtların tutulması işlemlerini yürütmek.
 7. Derdest davaların aşamalarına ait kararlar, kesin karara bağlanan ve kesinleşme şerhini içeren emsal nitelikteki mahkeme kararları ile yüksek yargı ilâmlarını Hukuk Müşavirliğine, nihai mahkeme kararlarının uygulayıcı birimlere gönderilmesi işlemlerini yürütmek.
 8. Servis yetkilisi avukatın talimatı ile mahkeme kararlarının süresi içinde ilgili birime iletilmesi işlemlerini yürütmek.
 9. Dava ve icra dosyalarına ait esas defteri kayıtlarının tutulması, güncellenmesi ve dosyalara ait bilgilerin veri girişinin yapılması işlemlerini yürütmek.
 10. Derdest dava dosyalarının takibinin sağlanması, Kurum avukatlarının talimatı uyarınca Mahkemelerden gelen ara kararların ve müzekkerelerin gereğinin yerine getirilmesine yönelik işlemleri yürütmek.
 11. İnfaz edilmesi gereken dosyaların icra takip, haciz ve satış servisine gönderilmesi işlemlerini yürütmek.
 12. Prim alacakları dışında Kurum alacaklarının tahsili hakkında idari takip işlemlerinin yazışmalarının yapılması ve gerekirse icra takibi açılması ile ilgili yazışmaların yapılarak icra takiplerine ilişkin kayıtların tutulması işlemlerini yürütmek.
 13. Dosyalardan yapılacak ödeme talepleri ile ilgili olarak muhasebe servisi ile yazışma yapılması işlemlerini yürütmek.
 14. Hukuk Müşavirliğine gönderilmek üzere aylık, üç aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması işlemlerini yürütmek.
 15. Sözleşmeli avukatlara teslim edilen işlerin yapılıp yapılmadığının, mahkemeler ve icra daireleri nezdinde üçer aylık dönemler halinde yerinde kontrol edilmesi işlemlerini yürütmek.

SERVİS SORUMLUSU

Şaziye Buket ÖZGÜVEN
E-posta:
Dahili: 1210
   

Personeller;


Aysun ATIŞ

Banu ERAYTAÇ

Bekir KABLAN

Buket AVŞAR

Gaye AÇIKGÖZ

Gökhan BERKİLER

Halil GÖZCÜ

Haydar KIŞLALIOĞLU

Nihal KARACA

Osman Nuri ÖZTÜRK

Sultan Murat ÖZKAN

Şaziye Buket ÖZGÜVEN

Züleyha ÇAKIR

Anasayfa | Hakkımızda | Birimlerimiz | Soru-Cevap | Online | E-SGK | İletişim | Site Haritası Mustafa Kemal Paşa Cad. Beyazfil İşhanı Manisa
Telif Hakları © 2012 - Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Tel: 0 236 231 46 55 - 56 / E-Posta: manisasgim@sgk.gov.tr